Doa Agar Terhindar dari Orang yang Zalim

Doa Agar Terhindar dari Orang yang Zalim
dream.co.id

Seruni.id – Zalim merupakan istilah yang merujuk kepada orang yang melakukan tindakan kejam, tidak adil, atau melanggar hak orang lain. Dalam konteks agama Islam, orang yang zalim merujuk kepada mereka yang melanggar hak-hak Allah SWT atau hak-hak sesama manusia.

Doa Agar Terhindar dari Orang yang Zalim
dream.co.id

Sikap tersebut, tentu sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Belum lagi, berlaku zolim merupakan sebuah tindakan yang bisa menimbulkan dosa. Maka dari itu, kita wajib menghindari sikap tersebut. Dan jangan sampai kita bertemu dengan orang seperti itu. Agar terhindar dari orang yang zalim, kita bisa meminta pertolongan kepada Allah SWT melalui beberapa doa berikut ini:

 

1. Surat Al-Qashash Ayat 21

Surat Al-Qashash ayat 21, menjadi salah satu doa yang bisa kamu amalkan agar terhindar dari orang yang zalim. Dalam surat tersebut, mengisahkan tentang Nabi Musa AS yang memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk menyelamatkannya dari Firaun.

“Rabbi najjini minal qaumidhalimin.”

Secara lengkapnya, untuk mengetahui kisah Nabi Musa AS pada masa itu, tertuang dalam surat Al-Qashash ayat 21, yang berbunyi,

“Fa kharaja min-ha kha’ifay yataraqqabu qala rabbi najjini minal-qaumiz-zalimin.”

Artinya: “Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa: ‘Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu'”.

 

2. Berzikir kepada Allah SWT di Pagi Hari

Zikir adalah salah satu cara agar kita terus mengingat Allah SWT. Selain itu, zikir bisa menjadi perantara bagi kita untuk meminta pertolongan-Nya dari segala marabahaya, termasuk agar terhindari dari orang yang zalim. Adapun zikir yang bisa diamalkan yaitu:

“Bismillahilladzi laa yadhurru ma’asmihi syai-un fil ardhi wa laa fis samaa’ wa huwas samii’ul ‘aliim.”

Artinya: “Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kamu bisa membaca zikir tersebut sebanyak tiga kali di waktu pagi dan sore hari menuju malam. Jangan lupa pula menyertakan dengan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas sebanyak tiga kali.

 

3. Doa Terhindari dari Perilaku Zalim Orang Lain

Ketika hidup kita diusik oleh orang yang zalim, tak ada salahnya untuk membaca doa berikut ini, agar kita dijauhkan dari mereka.

“Allohumma ya munazzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab, ihzimhum wanshurna ‘alaihim.”

Artinya: “Ya Allah, wahai Dzat yang menurunkan Al-Qur’an berangsur-angsur, penggerak awan, pengusir kelompok (jahat), usirlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka.”

Doa tersebut pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, agar beliau terhindar dari gangguan musuh, serta orang jahat yang ingin mencelakakannya.

 

4. Doa Memohon Keselamatan Selama di Dunia dan Akhirat

Selain meminta pertolongan agar dijauhkan dari orang yang zalim, tak ada salahnya juga untuk membaca doa meminta keselamatan selama di dunia dan akhirat. Adapun bacaan doanya sebagai berikut:

“Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid diini wa ‘afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan ‘indal mauti wa maghfirotan ba’dal mauti,

allahummaa hawwin ‘alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal ‘afwa ‘indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa ‘adzaa ban naar.”

Artinya: “Ya Allah, kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambah ilmu, dan berkahkan rezeki, serta taubat sebelum mati dan rahman di waktu mati, dan ampunan sesudah mati.

Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamat dari api neraka, dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.”

 

5. Surat Yunus Ayat 85

Orang yang zalim, biasanya akan bertindak sesuka mereka tanpa memikirkan dampaknya. Bahkan, mereka bisa saja melakukan fitnah kepada orang lain. Agar kita terhindar dari fitnah yang kejam, maka kita perlu membaca doa berikut ini:

“Fa qalu ‘alallahi tawakkalna, rabbana la taj’alna fitnatal lil-qaumiz-zalimin.”

Artinya: “Lalu mereka berkata: ‘Kepada Allah kami bertawakkal! Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim'”.

Baca Juga: Hindari 10 Sifat Manusia yang Dibenci Allah

Itulah beberapa doa yang bisa kita amalkan agar terhindar dari orang yang zalim. Selalu amalkan doa tersebut dan jangan lelah untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT. Sebab, kita tidak tahu kapan orang jahat datang, maka dari itu, kita mesti membentengi diri dengan perilaku baik dan doa kepada Allah SWT.